Условия за ползване на услугата оценки и отзиви от потребители
 

Условия за ползване на услугата оценки и отзиви от потребители

Тези условия регламентират начина, по който може да използвате услугата оценки и отзиви от потребителите ("услуга CRR"), предоставяна от CeraVe, осъществяващо дейност чрез своята търговска дивизия Активна козметика (“Л’Ореал”) на своя уебсайт( “сайт”). Не можете да използвате услугатаCRRако сте служител на Л’Ореалили някое от неговите свързани дружества.

 1. 1. Общи условия

  Когато публикуватеотзивна сайта, вие гарантиратеи декларирате, че:

  • Вашият отзив отговаря на Условията за ползване на сайта и тези условия;
  • Вие сте автор на отзива, не сте откраднали самоличността на друго лице, не използвате фалшив електронен адрес и не ни заблуждавате по друг начин относно произхода на отзива;
  • Вашият отзив е оригинален и не нарушава праватана интелектуалнасобственост на третистрани;
  • Цялото съдържание, което публикувате, е истинно и точно.

  Също така приемате и потвърждавате, че няма да публикувате съдържание:

  • Което Ви идентифицира пред останалите потребители(затовамоля, не посочвайте пълнитеси имена, а само първо име или „прякор”);
  • Което съдържа информация(включително ценова)за конкуренти наЛ’Ореалили техни продукти(в частност други производители, дистрибутори, и/или търговци на дребно, които търгуват със здравни и козметични продукти;
  • Което не е свързанос целта преглед на продуктите, изброени на сайта;
  • Зкоято ще получите възнаграждение или парична компенсация от трета страна или което може да се изтълкува като реклама или склоняване към купуване (което включва и съдържание, коетоотклонява бизнеса от Л’Ореал);
  • Което съдържа информация, която правипрепратки към други сайтове, URL адреси, електронни адреси, информация за връзка или телефонни номера;
  • Коетосъдържа реални или инструкции как да се създадат компютърни вируси или другипотенциално вредни или повреждащикомпютърни програми или файлове.

  Л’Ореал си запазва правотода ограничи или преустанови временнодостъпа на всеки потребител, който нарушава тезиусловия и да откаже да публикува, да промени, редактираилида изтрие коментар, койтоЛ’Ореал по своя еднолична преценка сметне, че нарушава тези условия. Освен това, си запазва правото да не публикува:

  • дублиращо се съдържание;
  • несъдържателни отзиви;
  • отзиви на език, който не е[Български];
  • неразбираемо съдържание(като съдържание, което има случайни символи и безсмислено изброени думибез логическа връзка).

  Л’Ореал не може да гарантира, че вие ще бъдете в състояние да редактирате или изтриете съдържание, което сте подали. Преди да се публикуват, всички оценки и писменикоментари се преглеждат, за да се осигури съответствието им с тези условия. Оценките и писмените коментари принципносе публикуват в секция [Мнения и оценки].

 2. 2. Лични данни

  Предоставяйки своя електронен адрес във връзка с оценката или отзива, вие се съгласявате, чеЛ’Ореал и неговите доставчици третистрани могат да използват вашия електронен адрес, за да се свържат с вас във връзка с отзива и, ако сте дали съгласие, с търговскицели.

  За повече информация относно начина на обработване на личните данни моля, вижте нашата политика за обработванетона лични данни тук.

 3. 3. Интелектуална собственост

  За всеки отзив, който публикувате, предоставяте наЛ’Ореал безплатен, неотменим, неизключителен, за цялсвят и целия срок на защита правото на интелектуална собственост, както е определено от френските и чужди закони и международни конвенции (включително всички следващи регламенти, които допълват или модифицират същите) лиценз за използване, копиране, промяна, адаптиране, редактиране, разпространяване, превеждане, създаване на производниот, включване в други работи, разпространение и експлоатиране по друг начин на такова съдържание и/или включването му в някаква форма, среда илитехнология. С настоящетопотвърждавате, че Л’Ореал може да преведе и публикува вашия отзив в социалните мрежи[Facebook, Instagram, Youtube] и чуждоезикова версия на сайта[cerave.com]. С настоящето ви уведомяваме, че всяка публикация може да включва името(или прякора, както се препоръчва по-горе), които сте използвали в постинга си.

 4. 4. Информация за контакт

  Ако имате въпроси или оплаквания от продуктите наЛ’Ореал и тяхното приложение за вас, моля, свържете се с нас на следния електронен адрес [[email protected]]

Тези условия регламентират начина, по който може да използвате услугата оценки и отзиви от потребителите ("услуга CRR"), предоставяна от CeraVe, осъществяващо дейност чрез своята търговска дивизия Активна козметика (“Л’Ореал”) на своя уебсайт( “сайт”). Не можете да използвате услугатаCRRако сте служител на Л’Ореалили някое от неговите свързани дружества.

 1. 1. Общи условия

  Когато публикуватеотзивна сайта, вие гарантиратеи декларирате, че:

  • Вашият отзив отговаря на Условията за ползване на сайта и тези условия;
  • Вие сте автор на отзива, не сте откраднали самоличността на друго лице, не използвате фалшив електронен адрес и не ни заблуждавате по друг начин относно произхода на отзива;
  • Вашият отзив е оригинален и не нарушава праватана интелектуалнасобственост на третистрани;
  • Цялото съдържание, което публикувате, е истинно и точно.

  Също така приемате и потвърждавате, че няма да публикувате съдържание:

  • Което Ви идентифицира пред останалите потребители(затовамоля, не посочвайте пълнитеси имена, а само първо име или „прякор”);
  • Което съдържа информация(включително ценова)за конкуренти наЛ’Ореалили техни продукти(в частност други производители, дистрибутори, и/или търговци на дребно, които търгуват със здравни и козметични продукти;
  • Което не е свързанос целта преглед на продуктите, изброени на сайта;
  • Зкоято ще получите възнаграждение или парична компенсация от трета страна или което може да се изтълкува като реклама или склоняване към купуване (което включва и съдържание, коетоотклонява бизнеса от Л’Ореал);
  • Което съдържа информация, която правипрепратки към други сайтове, URL адреси, електронни адреси, информация за връзка или телефонни номера;
  • Коетосъдържа реални или инструкции как да се създадат компютърни вируси или другипотенциално вредни или повреждащикомпютърни програми или файлове.

  Л’Ореал си запазва правотода ограничи или преустанови временнодостъпа на всеки потребител, който нарушава тезиусловия и да откаже да публикува, да промени, редактираилида изтрие коментар, койтоЛ’Ореал по своя еднолична преценка сметне, че нарушава тези условия. Освен това, си запазва правото да не публикува:

  • дублиращо се съдържание;
  • несъдържателни отзиви;
  • отзиви на език, който не е[Български];
  • неразбираемо съдържание(като съдържание, което има случайни символи и безсмислено изброени думибез логическа връзка).

  Л’Ореал не може да гарантира, че вие ще бъдете в състояние да редактирате или изтриете съдържание, което сте подали. Преди да се публикуват, всички оценки и писменикоментари се преглеждат, за да се осигури съответствието им с тези условия. Оценките и писмените коментари принципносе публикуват в секция [Мнения и оценки].

 2. 2. Лични данни

  Предоставяйки своя електронен адрес във връзка с оценката или отзива, вие се съгласявате, чеЛ’Ореал и неговите доставчици третистрани могат да използват вашия електронен адрес, за да се свържат с вас във връзка с отзива и, ако сте дали съгласие, с търговскицели.

  За повече информация относно начина на обработване на личните данни моля, вижте нашата политика за обработванетона лични данни тук.

 3. 3. Интелектуална собственост

  За всеки отзив, който публикувате, предоставяте наЛ’Ореал безплатен, неотменим, неизключителен, за цялсвят и целия срок на защита правото на интелектуална собственост, както е определено от френските и чужди закони и международни конвенции (включително всички следващи регламенти, които допълват или модифицират същите) лиценз за използване, копиране, промяна, адаптиране, редактиране, разпространяване, превеждане, създаване на производниот, включване в други работи, разпространение и експлоатиране по друг начин на такова съдържание и/или включването му в някаква форма, среда илитехнология. С настоящетопотвърждавате, че Л’Ореал може да преведе и публикува вашия отзив в социалните мрежи[Facebook, Instagram, Youtube] и чуждоезикова версия на сайта[cerave.com]. С настоящето ви уведомяваме, че всяка публикация може да включва името(или прякора, както се препоръчва по-горе), които сте използвали в постинга си.

 4. 4. Информация за контакт

  Ако имате въпроси или оплаквания от продуктите наЛ’Ореал и тяхното приложение за вас, моля, свържете се с нас на следния електронен адрес [[email protected]]